Skip to main content

Om Miljøhavn

Miljøhavn hjelper virksomheter i privat og offentlig sektor med å bli miljøvinnere langs sjøen.

I 2023 kom det nye krav og påbud til norske båthavner og andre maritime virksomheter, der de blant annet pålegges å sortere avfall. De bes også om å iverksette tiltak som gjør at de ikke forurenser sjøen unødvendig, i tillegg til at de må ha løsninger for farlig avfall. Miljøhavn jobber med ulike tiltak og smarte løsninger som gjør at alle som er berørt av dette skal kunne møte kravene på en smart, enkel og kostnadseffektiv måte.

Ved å samarbeide med Miljøhavn blir du en mer bærekraftig, effektiv og lønnsom forvalter av sjøen

Søppelbeholder med håv
© Miljøhavn AS. Alle rettigheter reservert.

Laget og vedlikeholdes med ❤ av 9co Webdesign.no