Skip to main content

Strengere miljøkrav til båthavner

Publisert 01.06.23
Strengere miljøkrav til båthavner

Nye offentlige pålegg gjør at mange småbåthavner må ha nye avfalls-ordninger og ta større ansvar for at deres havn ikke forurenser havet unødvendig.

I januar 2023 kom det nye pålegg for håndtering av avfall som både får konsekvenser for vanlige husholdninger og private selskaper. Kort fortalt sier de nye påleggene at alle som produserer restavfall nå er pliktige til å sortere avfallet på stedet.

I mars fulgte Statsforfalterne opp, og sendte ut et skriv der de krever at alle havner nå skal ha en avfallsplan som må godkjennes. Dersom havnen ikke inngår i en felles avfallsplan for småbåthavner som er utarbeidet av kommunen, så må havnen sende inn en egen avfallsplan til Statsforvalteren. Avfallsplanen skal evalueres og oversendes Statsforvalteren for ny godkjenning minst hvert tredje år. Så vidt Miljøhavn erfarer vil Statsforvalteren følge opp med kontroller av båthavnene allerede neste sesong.
Strengere miljøkrav til båthavner
Miljøskap

Må ha løsninger for farlig avfall

En annen hovedkilde til forurensning på sjøen er spyling og vedlikehold av skrog i småbåthavner. Ved båtpussen oppstår ulike typer farlig avfall, både i form av brukte kjemikalier som for eksempel spillolje og frostvæske, og i form av rester fra selve pussingen, som blant annet slipestøv, malingrester og bunnstoffrester.

Båthavnene er nå også forpliktet til å ha praktiske innretninger som gjør at brukerne kan levere farlig avfall som oppstår. Slik som:

  • Spillolje, motoroljer og smøreoljer (bør holdes atskilt fra olje med vann, så blir det billigere å levere på grunn av refusjonsordning)
  • Oljeforurenset masse og vann med olje-/dieselrester, for eksempel fra bunnen av båter
  • Oljefilter, bensinfilter og dieselfilter Blandet drivstoff
  • Blybatterier
  • Andre batterier
  • Malingsrester, løsemidler, fugemasser, avskrapt bunnstoff, filler og koster med maling/bunnstoff
  • Spraybokser
  • Elektrisk- og elektronisk utstyr (EE-avfall)
© Miljøhavn AS. Alle rettigheter reservert.


Miljøhavn AS
Sofiemyrveien 12
1412 Sofiemyr

Org.nr.: 922 920 125

Tlf:
+47 900 85 832
Mail:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Laget og vedlikeholdes med ❤ av 9co Webdesign.no