Skip to main content

Bli en miljøhavn

80% av avfallet i havet kommer fra land. Rene havner gir renere hav.
Med våre avfallsløsninger møter du de nye avfallskravene på en enkel, smartog effektiv måte.

Bli en miljøhavn

80% av avfallet i havet kommer fra land. Rene havner gir renere hav. Med våre avfallsløsninger møter du de nye avfallskravene på en enkel, smartog effektiv måte.

Beholder med håv

Våre beholdere med håv er utplassert i havner og andre steder langs sjøen over hele Norge. Dette er en felles dugnad hvor vi bevisstgjør problemene med marint avfall, der publikum oppfordres til selv å bidra til renere havner.

Nå kan du være med å sponse et spennende produkt med mye signaleffekt, samtidig som du bidrar til en svært viktig sak.

Beholder med håv

Om Miljøhavn

Miljøhavn hjelper virksomheter i privat og offentlig sektor med å bli miljøvinnere langs sjøen.

I 2023 kom det nye krav og påbud til norske båthavner og andre maritime virksomheter, der de blant annet pålegges å sortere avfall. De bes også om å iverksette tiltak som gjør at de ikke forurenser sjøen unødvendig, i tillegg til at de må ha løsninger for farlig avfall. Miljøhavn jobber med ulike tiltak og smarte løsninger som gjør at alle som er berørt av dette skal kunne møte kravene på en smart, enkel og kostnadseffektiv måte.

Ved å samarbeide med Miljøhavn blir du en mer bærekraftig, effektiv og lønnsom forvalter av sjøen

Søppelbeholder med håv
© Miljøhavn AS. Alle rettigheter reservert.

Laget og vedlikeholdes med ❤ av 9co Webdesign.no